260/1981

Given i Helsingfors den 10 april 1981

Lag angående ändring av 13 § lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) som följer:

13 §

Genom förordning kan stadgas om sådana undantag från stadgandena i denna lag, vilka föranleds av .ömsesidigt avtal med främmande stat. Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda närmare föreskrifter om verkställigheten av sådant avtal.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1981.

Regeringens proposition 8/81
Socialutsk. bet. 1/81.
Stora utsk. bet. 11/81

Helsingfors den 10 april 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.