90/1981

Given i Helsingfors den 30 januari 1981

Förordning angående ändring av 13 § förordningen om skatteuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde fogas till 13 § förordningen den 1 december 1978 om skatteuppbörd (903/78), sådant sagda lagrum lyder i förordning av den 21 november 1980 (748/80), ett nytt 3 mom. som följer:

13 §

De belopp som skall erläggas eller återindrivas vid i 18 och 18 a §§ lagen om skatteuppbörd avsedd rättelse- och slutredovisning beträffande skogsvårdsavgift förhöjs som följer:

Redovisning Förhöjningsprocent
Första rättelseredovisning 1,9
Andra rättelseredovisning 10,5
Tredje rättelseredovisning 22,6
Fjärde rättelseredovisning 34,6
Femte rättelseredovisning 46,6
Slutredovisning 63,7

Denna förordning träder i kraft den 5 februari 1981.

Helsingfors den 30 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.