89/1981

Given i Helsingfors den 23 januari 1981

Förordning om ändring av 7 a § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 7 a §, sådan den lyder i förordning av den 31 december 1975 (1067/75), som följer:

7 a §

Har försäkrad, hans nödvändiga följeslagare eller i 10 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd medlem av försäkrads familj, försäkrads förmyndare eller annan som bör jämställas med dessa varit tvungen att under resa övernatta i härbärgeringsrörelse eller på inkvarteringsställe som anordnats för patienter vid undersöknings- eller behandlingsanstalt, mellan klockan 22 och 7 under en tid av minst fyra timmar, utgives en övernattningspenning om 80 mark per person i dygnet, dock högst ett belopp som motsvarar verkliga, nödvändiga inkvarteringskostnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

Helsingfors den 23 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.