76/1981

Given i Helsingfors den 30 januari 1981

Förordning angående ändring av 3 och 4 §§ förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras 4 § förordningen den 30 december 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier (845/69), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 1 februari 1980 (86/80), samt

fogas till 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Tjänstledighet åt konstnärprofessor beviljas av undervisningsministeriet.

4 §

Av statens konstnärstipendier utdelas:

1) till författare 18 ettåriga, 9 treåriga och 5 femåriga stipendier;

2) till översättare 4 ettåriga och 2 treåriga stipendier;

3) till bildkonstnärer 14 ettåriga, 11 treåriga och 10 femåriga stipendier;

4) till tonsättare 4 ettåriga, 3 treåriga och 2 femåriga stipendier;

5) till återskapande tonkonstnärer 16 ettåriga, 3 treåriga och 1 femårigt stipendium;

6) till scenkonstnärer 22 ettåriga och 1 treårigt stipendium;

7) till danskonstnärer 5 ettåriga och 2 treåriga stipendium;

8) till företrädare för byggnadskonst 4 ettåriga och 1 treårigt stipendium;

9) till företrädare för konstindustri 5 ettåriga och 3 treåriga stipendier;

10) till filmkonstnärer 4 ettåriga, 3 treåriga och 1 femårigt stipendium;

11) till fotografikonstnärer 3 ettåriga och 2 treåriga stipendier; samt

12) till kritiker 5 ettåriga och 1 treårigt stipendium.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1981.

Helsingfors den 30 januari 1981

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.