68/1981

Given i Helsingfors den 23 januari 1981

Förordning angående ändring av pensionsförordning för evangelisk-lutherska kyrkan

På föredragning av undervisningsministern

ändras i pensionsförordningen den 9 december 1966 för evangelisk-lutherska kyrkan (618/ 66) 2 § 1 mom., som följer:

2 §

Den tid före den 1 januari 1967, under vilken förmånstagare under tiden för krigstillstånd varit i krigstjänst, samt den tid, under vilken han efter att ha fyllt 21 år utan avbrott innehaft sådan anställning, som avses i 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan av den 20 maj 1966, beaktas såsom pensionstid till den del den inte skall beaktas för annan pension,

a) i sin helhet, om pensionen beviljas i enlighet med de i 10 § 2 mom. lagen om statens pensioner stadgade grunderna; och

b) till hälften intill den 1 juli 1962 och därefter i sin helhet, om pensionen beviljas i enlighet med de i 10 § 1 mom. lagen om statens pensioner stadgade grunderna och om förmånstagaren den 8 juli 1961 eller därefter innehaft sådan i 1 § pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan avsedd anställning, som utan avbrott fortgått minst 4 månader.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

Helsingfors den 23 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.