20/1981

Given i Helsingfors den 9 januari 1981

Förordning angående ändring av 4 § förordningen om statens pensioner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras 4 § 1 mom. förordningen den 9 december 1966 om statens pensioner (611/66), sådant sagda lagrum lyder i förordning av den 10 mars 1978 (186/78), som följer:

4 §

Med stöd av 7 § 4 mom. lagen om statens pensioner hänförs vid beviljande av pension häradshövdingstjänst till avlöningsklassen B4 och exekutionsbiträdesbefattning till avlöningsklassen V 18 samt sådan tjänst eller befattning vid rådstuvurätt, magistrat eller stadsfogdeämbete, vars innehavare äger rätt att uppbära sportler, till den avlöningsklass, i vilken tjänsten eller befattningen har inrättats.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1981.

Helsingfors den 9 januari 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.