980/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Förordning angående ändring av 2 § förordningen om läkarundersökning av sjömän.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern fogas till 2 § förordningen den 18 juni 1980 om läkarundersökning av sjömän (476/80) ett nytt 2 mom. som följer.

2 §.

Om sjömanshälsovårdscentral, som i landskapet Åland tillhandahåller i denna förordning avsedd företagshälsovårdsservice, stadgas särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.