970/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om tryggande av underhåll för barn.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs 18 § förordningen den 18 februari 1977 om tryggande av underhåll för barn (182/77) samt

ändras 13 § som följer:

13 §.

Underhållsskyldig skall delges i 21 § 2 mom. lagen om underhållstrygghet avsett beslut om att underhållsbidrag inte skall indrivas. Socialnämnden skall underrätta den utsökningsmyndighet, som handhar indrivningen av underhållsbidraget, om beslutet.

Har underhållsstödsärende överförts till annan nämnd, sändes beslutet den nämnd till kännedom, till vilken ärendet har överförts, och sagda nämnd skall underrätta utsökningsmyndigheten om beslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.