833/1980

Given i Helsingfors den 19 december 1980.

Lag om ändring av 60 § folkpensionslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 60 § 3 mom. folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) som följer:

60 §.

Statens skuldförbindelser får utgöra sammanlagt högst 30 procent av pensionsanstaltens samtliga investeringar. Pensionsanstalten får äga aktier i ett och samma industri- eller bankbolag till högst 10 procent av aktiekapitalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 19 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.