783/1980

Given i Helsingfors den 5 december 1980.

Lag om ändring av 47 § värnpliktslagen.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 47 § värnpliktslagen av den 15 september 1950, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 21 maj 1971 (387/71), ett nytt 2 mom. som följer:

47 §.

Värnpliktiga kunna även användas, då försvarsmakten ger polisen handräckning, på sätt därom är stadgat särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1981.

Helsingfors den 5 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.