782/1980

Given i Helsingfors den 5 december 1980.

Förordning om försvarsmaktens handräckning till polisen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas med stöd av 10 § lagen den 5 december 1980 om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/80):

1 §.

Vid framställning om handräckning skall meddelas:

1) för vilket uppdrag och på vilken ort handräckningen erfordras;

2) den beräknade mängd personal, som erfordras för handräckningsuppdraget, samt den beräknade tiden för uppdragets fullgörande;

3) den utrustning och eventuella specialmateriel, som erfordras för uppdraget; samt

4) andra för fullgörandet av uppdraget erforderliga upplysningar.

2 §.

Framställning om handräckning får göras muntligt, per telefon eller med annat kommunikationsmedel eller skriftligt. Annan än skriftlig framställning om handräckning skall utan dröjsmål bekräftas skriftligen.

3 §.

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar, efter att ha hört försvarsministeriet, närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

4 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1981.

Helsingfors den 5 december 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.