768/1980

Given i Helsingfors den 28 november 1980.

Lag om ändring av beskattningslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 109 § 2 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958, sådant det lyder i lag av den 13 augusti 1976 (672/76), samt

ändras 108 § 1 mom. och 113 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 108 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 13 augusti 1976 (672/76) samt 113 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 12 juni 1964 (321/64), som följer:

108 §.

Har hos skattskyldig innehållits eller honom i förskott påförts mera än vad som erfordras till betalning av de skatter och premier, för vilkas betalning förskottet skall användas, återbärs vad som till ett för stort belopp innehållits eller uppburits i förskott. Har påfört förskott inte erlagts, avkortas det med vad som påförts till ett för stort belopp.


113 §.

Har länsrätt eller högsta förvaltningsdomstolen förklarat någon vara skattskyldig eller höjt eller sänkt den vid statsbeskattningen beskattningsbara inkomsten eller förmögenheten eller den vid kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten och antalet skattören, som skall debiteras för denna inkomst, eller i annat i 75 § 1 mom. eller 77 § nämnt hänseende rättat beskattningen, skall skattedirektören i enlighet därmed verkställa debiteringen eller rätta den. Har prövningsnämnd ändrat beskattningen, ankommer rättandet av debiteringen jämväl på skattedirektören. Avskrift av länsrätts eller högsta förvaltningsdomstolens ovan avsedda utslag samt av beslut, varigenom debitering ändrats, skall tillställas vederbörande länsskatteverk, skattebyrå och skattedirektör samt, såvida utslaget eller beslutet gäller kommunal- eller kyrkobeskattning, vederbörande kommunstyrelse eller församling.


Har prövningsnämnd på grund av anmärkning ändrat beskattningen, skall den skattskyldige tillställas ny debetsedel i enlighet därmed. Har genom utslag eller beslut av rättsmedelsinstans någon förklarats vara skattskyldig eller skatt genom utslag eller beslut av sådan myndighet eller på grund av sådant utslag eller beslut höjts, skall den beskattade likaså tillställas en debetsedel och den obetalda skatten jämte på den med stöd av 2 mom. möjligen erlagd ränta uppbäras.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 28 november 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.