690/1980

Given i Helsingfors den 10 oktober 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 143 § 4 mom. och 163 §,

av sagda lagrum 163 § sådan den lyder i förordning av den 4 februari 1977 (138/77), som följer:

143 §.

Har till två eller flera hemmansnummer hörande ägor vid storskifte lämnats samfällda, skall dessa hemmansnummer med avvikelse från vad som stadgats i 2 mom. ha ett gemensamt folium. Därutöver kan ovan avsedda hemmansnummer ha ett eget folium.

163 §.

Lantmäterikontors beslut, varigenom fastighets registernummer ändrats, skall tillställas fastighetens ägare eller företrädare för denne.

Helsingfors den 10 oktober 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Veikko Saarto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.