618/1980

Given i Helsingfors den 22 augusti 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphäves 68 § 2 mom., 70 § och 74 § förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60) samt

ändras förordningens 71 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i förordningen den 10 maj 1968 (268/68), som följer:

71 §.

I tomtregistret tilldelas varje tomt ett särskilt blad (tomtregisterblad), på vilket antecknas:

1) fastställelse och ändring av stadsplan, stadsplanebestämmelser och tomtindelning beträffande tomten, stadsdelens och kvarterets nummer eller, om sådana icke finnas, namn samt tomtbokskartans kartblads nummer;Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1980.

Helsingfors den 22 augusti 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.