607/1980

Given i Nådendal den 15 augusti 1980.

Lag om ändring av 20 och 28 §§ Regeringsformen för Finland.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras 20 § 2 mom. och 28 § 2 mom. Regeringsformen för Finland samt

fogas till 20 § ett nytt 3 mom. som följer:

20 §.

Lag skall, vare sig den stadfästes eller blir gällande utan stadfästelse, underskrivas av presidenten och kontrasigneras av vederbörande minister. Därefter skall statsrådet publicera lagen i Finlands författningssamling.

Av lag skall framgå när den träder i kraft. Har lagen icke publicerats senast vid den däri nämnda tidpunkten för dess ikraftträdande, träder den i kraft samma dag den publiceras.

28 §.

Angående förordnings utfärdande, publicering och ikraftträdande gäller vad i 20 § 2 och 3 mom. om lag är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Nådendal den 15 augusti 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.