421/1980

Given i Helsingfors den 12 juni 1980.

Lag om ändring av tryckfrihetslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 13 § tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 och

ändras 41 § som följer:

41 §.

Justitieministeriet skall granska, att i 7 och 19 §§ nämnda anmälningar samt i 12 § åsyftade tryckskrifter och i 51 § nämnda förteckningar blivit insända.

Justitieministeriet skall åt enskilda personer på begäran utfärda bevis angående tryckalster.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

Helsingfors den 12 juni 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.