391/1980

Given i Helsingfors den 30 maj 1980.

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om frontmannapension.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhet ändras 3 § 2 mom. förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/77) som följer:

3 §.

Frontmannapension beviljas utomlands bosatt i enlighet med den i 2 § lagen om frontmannapension avsedda andra kommungruppen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1980.

Helsingfors den 30 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.