353/1980

Given i Helsingfors den 16 maj 1980.

Lag angående ändring av 4 § lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § 4 punkten lagen den 21 juli 1977 om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77) som följer:

4 §.

Med dom jämställes i denna lag:


4) beslut om ersättning för rättegångskostnad i tvistemål, om domen i målet omfattas av denna lag eller av lagen om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden (352/80), och i brottmål, om ersättningen skall utgå till enskild part;Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

Helsingfors den 16 maj 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Lasse Äikäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.