285/1980

Statsrådets beslut angående ändring av 1 § statsrådets beslut om återbäring av accis på i busstrafik använd dieselolja.

Utfärdat i Helsingfors den 29 april 1980.

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet ändrat 1 § i sitt beslut den 2 november 1978 om återbäring av accis på i busstrafiken använd dieselolja (831/78) som följer:

1 §.

Det belopp, som med stöd av 4 § 6 mom. lagen om accis på bränsle skall återbäras till idkare av busstrafik är 63,50 penni per liter.


Detta beslut äger tillämpning på dieselolja, som använts i busstrafik den 2 maj 1980 eller därefter.

Med detta beslut upphäves statsrådets beslut den 30 november 1979 angående ändring av 1 § statsrådets beslut om återbäring av accis på i busstrafik använd dieselolja (847/79).

Helsingfors den 29 april 1980.

Minister
Pirkko Työläjärvi

Tf. regeringsråd
Raimo Peltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.