284/1980

Utfärdat i Helsingfors den 24 april 1980.

Statsrådets beslut om fastställande av semesters längd för lantbruksföretagare.

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 33 § lagen den 3 februari 1978 om anordnande av semester och vikariehjälp för lantbruksföretagare (102/78) beslutat:

1 §.

Den i lagen om anordnande av semester och vikariehjälp för lantbruksföretagare (102/78) avsedda lantbruksföretagare är berättigad att inom ramen för anslag, som i statsförslaget årligen upptagits för ändamålet, erhålla avbytare för semester, vars längd för 8 § 1 mom. av ovannämnda lag avsedda lantbruksföretagare är sju sjättedels arbetsdag och för i 8 § 2 mom. avsedda till semester berättigade andra lantbruksföretagare inom samma företag är en arbetsdag för varje full kvalifikationsmånad enligt vilken semestern fastställs. Om semesterdagarnas antal icke ger ett helt tal, betraktas del av dag såsom en hel semesterdag.

2 §.

Detta beslut tillämpas under den semesterperiod som börjar den 1 april 1980 och slutar den 31 mars 1981.

Helsingfors den 24 april 1980.

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Tf. regeringsråd
Ilkka Suojasalmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.