212/1980

Utfärdat i Tammerfors den 17 januari 1980.

Arbetarskyddsstyrelsens beslut (285/142/80) angående belysningen i besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg.

Arbetarskyddsstyrelsen har efter att ha behandlat ärendet vid sin session med stöd av 37 § 2 mom. förordningen den 17 juni 1976 om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/76) beslutat följande:

1 §

På besättningens bostadsutrymmen, på vilka förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/76) tillämpas skall jämte nämnda förordning även tillämpas de av arbetarskyddsstyrelsen den 17 januari 1980 fastställda föreskrifterna, vilka publiceras som nummer 40 i arbetarskyddsstyrelsens publikationsserie Säkerhetsskrifter.

Dessa föreskrifter tillämpas inte på sådant staten tillhörigt fartyg, vilket användes för svars- eller sjöbevakningsuppgifter, ej heller på bärplansfartyg eller svävfarkost eller på fiskefartyg under 400 ton eller på nöjesfartyg.

2 §

Ovan i 1 § avsedd publikation kan rekvireras hos statens tryckericentral mot avgift.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1980.

Tammerfors den 17 januari 1980

Generaldirektör
Jaakko Riikonen

Byråchef
Gennadij Kuronen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.