121/1980

Given i Helsingfors den 22 februari 1980.

Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd.

På föredragning av finansministern

ändras 23 § 2 mom. förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78), samt

fogas till förordningens 38 §, sådan den lyder i förordning av den 28 december 1979 (1055/79), ett nytt 3 mom. som följer:

23 §.

Ovan i 19 § avsedda förteckningar och i 22 § avsedda anteckningar får, i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer, göras på hålkort, magnetband eller med dem jämförbara maskinläsliga datamedia så, att uppgifterna vid behov kan utskrivas i vanlig läsbar form.


38 §.

Förskottsinnehållningen på ränta för obligationslån, debenturelån och annat masskuldebrevslån samt på i 31 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd ränta, som anses såsom dividend, är 50 procent.

Helsingfors den 22 februari 1980.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.