86/1980

Given i Helsingfors den 1 februari 1980.

Förordning angående ändring av 4 § förordningen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 4 § förordningen den 30 december 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konstnärstipendier (845/69) som följer:

4 §

Av statens konstnärstipendier utdelas:

1) till författare 18 ett års, 7 tre års och 5 fem års stipendier;

2) till översättare 4 ett års och 2 tre års stipendier;

3) till bildkonstnärer 14 ett års, 10 tre års och 10 fem års stipendier;

4) till tonsättare 4 ett års, 3 tre års och 2 fem års stipendier;

5) till återskapande tonkonstnärer 16 ett års och 2 tre års stipendier samt 1 fem års stipendium;

6) till scenkonstnärer 22 ett års stipendier och 1 tre års stipendium;

7) till danskonstnärer 5 ett års stipendier och 1 tre års stipendium;

8) till företrädare för byggnadskonst 4 ett års stipendier och 1 tre års stipendium;

9) till företrädare för konstindustri 5 ett års och 2 tre års stipendier;

10) till filmkonstnärer 4 ett års och 2 tre års stipendier samt 1 fem års stipendium;

11) till fotografikonstnärer 3 ett års stipendier och 1 tre års stipendium; och

12) till kritiker 5 ett års stipendier och 1 tre års stipendium.

Helsingfors den 1 februari 1980.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.