962/1979

Given i Helsingfors den 21 december 1979.

Lag angående ändring av 9 a § lagen om statens pensioner.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 9 a § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner, sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 juni 1977 (498/77), ett nytt 3 mom. som följer:

9 a §.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat om den nedre åldersgräns som utgör förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension äger även år 1925 eller tidigare född förmånstagare rätt att erhålla arbetslöshetspension.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 21 december 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.