829/1979

Given i Helsingfors den 23 november 1979.

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om gravationsbevis över fastighet.

På föredragning av justitieministern ändras 5 § 1 mom. 6 punkten förordningen den 21 januari 1955 om gravationsbevis över fastighet, sådant sagda lagrum lyder i förordning av den 12 mars 1976 (247/76), som följer:

5 §.

I gravationsbevis skall upptagas:


6) anteckning om utmätning och försäljnings- och skingringsförbud rörande fastigheten samt om innehavarens konkurs, så ock i inteckningsregistret med stöd av 23 a § förordningen om inteckningsregister (828/79) antecknad rättighet som avser fastigheten eller begränsning i rätten att nyttja eller råda över densamma;Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 23 november 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.