724/1979

Given i Helsingfors den 7 september 1979.

Förordning angående ändring av 9 § förordningen om lönegaranti.

På föredragning av arbetskraftsministem ändras 9 § förordningen den 5 december 1973 om lönegaranti (883/73) som följer:

9 §.

Arbetskraftsministeriet kan medgiva i 6 § 2 mom. lagen om lönegaranti avsett anstånd med betalningens erläggande eller ock helt eller delvis befria arbetsgivare från betalningsskyldighet, om statens fordran icke överstiger 100 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1979.

Helsingfors den 7 september 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Arbetskraftsminister
Arvo Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.