556/1979

Given i Helsingfors den 20 juni 1979.

Lag angående ändring av 18 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 18 § lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) ett nytt 2 mom. som följer:

18 §.

Försummelse behöver icke anmälas till åtal, åtal kan eftergivas och straff behöver ej ådömas, om försummelsen varit ringa och ofördröjligen rättats till.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

Helsingfors den 20 juni 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.