386/1979

Given i Helsingfors den 30 mars 1979.

Lag om upphävande av 72 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Härmed upphäves 72 § lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77).

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979.

Helsingfors den 30 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.