366/1979

Given i Helsingfors den 23 mars 1979.

Lag om ändring av 77 § lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 77 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) som följer:

77 §.

Den som enligt 72 och 76 §§ är ansvarig för att stämpelskatt vederbörligen erlagts är jämlikt skadeståndslagen (412/74) skyldig att till staten utgiva ersättning för icke uppburen stämpelskatt. Denna skyldighet föreligger även i det fall att besvär enligt 92 § icke anförts på statens vägnar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1979, men gäller icke ersättning för skada som orsakats därförinnan.

Helsingfors den 23 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.