341/1979

Given i Helsingfors den 23 mars 1979.

Förordning angående ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena fogas till 152 § byggnadsförordningen den 26 juni 1959 (266/59) ett nytt 2 mom., varvid det tidigare 2 mom. blir 3 mom., som följer:

152 §.

Uppföres byggnads yttervägg av värmeekonomiska orsaker, för att giva liv åt fasaden eller för bekämpning av buller så, att dess tjocklek överstiger 250 millimeter, kan byggnadsnämnden tillåta att byggnadsrätten med anledning härav överskrides med högst 5 procent.


Helsingfors den 23 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.