310/1979

Given i Helsingfors den 16 mars 1979.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde

ändras i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 33 § 1 mom. 14 och 15 punkterna samt 125 § 2 mom. 10 a punkten,

av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i förordning av den 7 april 1978 (268/78), samt

fogas till 33 § 1 mom., sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom förordning av den 31 oktober 1973 (791/73), en ny 16 punkt och till 53 § 2 mom., sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom nämnda förordning av den 7 april 1978, en ny 5 b punkt samt till 125 § 2 mom., sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom sistnämnda förordning, en ny 10 b punkt som följer:

33 §.

I stadsplanebestämmelser kan intagas erforderliga föreskrifter om bebyggande och utnyttjande av byggnadskvarter, såsom bestämmelser om


14) plank och förbud mot uppsättning av plank;

15) inrättande av förvarings- och parkeringsplatser samt lastningsplatser för bilar på tomt; samt

16) inrättande av för avfallshanteringen erforderliga utrymmen och konstruktioner.


53 §.

Följande omständigheter skola bland annat ägnas uppmärksamhet:


5 b) att byggnaden är ändamålsenlig med hänsyn till avfallshanteringen;


125 §.

Följande omständigheter skola bland annat ägnas uppmärksamhet:


10 a) att byggnaden uppfyller kraven på god energihushållning;

10 b) att byggnaden är ändamålsenlig med hänsyn till avfallshanteringen; samtDenna förordning träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 16 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.