276/1979

Given i Helsingfors den 9 mars 1979.

Lag om ändring av 3 § semesterlagen.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 3 § 5 mom. semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73), sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 24 februari och den 30 mars 1978 (153 och 233/78), en ny 11 a punkt som följer:

3 §.

Likställda med arbetade dagar anses även de arbetsdagar, då arbetstagaren medan arbetsförhållandet varade varit förhindrad att utföra arbete:


11 a) på grund av studieledighet, som avses i lagen om studieledighet (273/79), dock högst 30 dagar per kvalifikationsår, såvida arbetsagaren omedelbart efter studieledigheten återvänt till arbete som arbetsgivaren anvisat honom;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 9 mars 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.