243/1979

Given i Helsingfors den 23 februari 1979.

Lag om ändring av 16 § semesterlagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 16 § 3 mom. semesterlagen av den 30 mars 1973, sådant det lyder i lag av den 20 december 1974 (974/74), som följer:

16 §.

Vad i 2 mom. är stadgat äger motsvarande tillämpning på arbetskollektivavtal, som ingåtts mellan statlig myndighet eller kommunala avtalsdelegationen eller, med stöd av dess bemyndigande, kommun eller kommunalförbund eller evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation eller, med stöd av dess bemyndigande, sagda kyrka, församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar och vederbörande förening samt på funktionärskollektivavtal, som ingåtts mellan avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner eller, med stöd av dess bemyndigande, privat samfund eller anstalt med statsbidrag och vederbörande förening.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 23 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.