113/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 13 a § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant detta lagrum lyder i lag av den 2 december 1977 (862/77), samt

ändras a och f punkterna inom den första gruppen av handlingar under 8 § lagen angående stämpelskatt samt a punkten inom den andra gruppen,

sådana dessa lagrum lyder i nämnda lag av den 2 december 1977, som följer:

8 §.

Utöver vad i stämpelskatt enligt antal sidor utgår, skola i denna paragraf nämnda handlingar beläggas med tilläggsstämpel till följande belopp:

1 gruppen:

a) högsta domstolens domar och utslag i tvistemål 150 mark;


f) resolutioner på andra, ovan icke nämnda ansökningar, som ej innefatta anhållan om dispens, 60 mark; samt


2 gruppen:

a) domar och utslag i instämda mål och besvärsmål 50 mark;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.