72/1979

Given i Helsingfors den 26 januari 1979.

Förordning angående ändring av 5 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, ändras 5 § 4 mom. förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/78) som följer:

5 §.

Kommun, församling och folkpensionsanstalten gör i 5 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift avsedd anmälan samt meddelar ovan i 1 mom., 6 § 2 mom. samt i 7 § 1 mom. avsedda uppgifter om arbetsgivares socialskyddsavgift på en blankett, som skattestyrelsen fastställt för dessa arbetsgivare. Om sättet för staten och dess inrättningar att meddela ovan i 1 mom., 6 § 2 mom. samt i 7 § 1 mom. avsedda uppgifter bestämmes särskilt.

Helsingfors den 26 januari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.