13/1979

Given i Helsingfors den 12 januari 1979.

Lag om ändring av 142 § byggnadslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 142 § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) som följer:

142 §.

I länsstyrelse kan i ärende som gäller tillämpningen av denna lag muntlig förhandling hållas samt vittnen och parter höras i den ordning som stadgats i rättegångsbalken om hörande av dem.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Helsingfors den 12 januari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.