1097/1978

Given i Helsingfors den 28 december 1978.

Lag angående upphävande av 69 § 2 och 3 mom. lagen om skatt på arv och gåva.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Härmed upphäves 69 § 2 och 3 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 30 december 1959 (520/59).

2 §.

Denna lag tillämpas första gången då 1979 års beskattningskostnader bestämmes.

Helsingfors den 28 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.