1093/1978

Given i Helsingfors den 28 december 1978.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), i stället för dess genom lag av den 31 december 1968 (747/68) upphävda 31 §, en ny 31 § som följer:

31 §.

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet samt försäljning av värdepapper äro befriade från stämpelskatt, då öppet bolag eller kommanditbolag, som bedriver i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) avsedd rörelse eller yrkesutövning, överlåter egendom till aktiebolag, som grundats för fortsättande av den av bolaget bedrivna verksamheten, under förutsättning att av aktiebolagets aktier minst två tredjedelar tillhöra personer, vilka varit delägare i det öppna bolaget eller kommanditbolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 28 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.