1059/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag angående ändring av 5 § lagen om ekonomiska rådet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 § lagen den 14 januari 1966 om ekonomiska rådet, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 28 november 1969 (712/69), som följer:

5 §.

Ekonomiska rådet är underställt finansministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.