985/1978

Given i Helsingfors den 15 december 1978.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde fogas till sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) en ny 47 § som följer:

47 §.

Om av arbetarskyddskommission eller, då sådan icke finnes, av arbetarskyddsfullmäktig avgivet i 29 a § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsett utlåtande om anordnande eller verkställande av företagshälsovård eller annan hälsovård är negativt skall folkpensionsanstalten bereda institutet för arbetshygien möjlighet att avgiva utlåtande i saken innan avgörande fattas om ersättningsansökningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979 och den tillämpas på verksamhet som anordnas eller verkställes efter dess ikraftträdande.

Helsingfors den 15 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.