690/1978

Given i Helsingfors den 31 augusti 1978.

Lag angående ändring av 8 § lagen om reglering av vissa lägenheter och lägenhetsdelar av krononatur.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 2 mom. lagen den 12 november 1965 om reglering av vissa lägenheter och lägenhetsdelar av krononatur (598/65) som följer:

8 §.

Lägenhet, som finnes på stadsplaneområde inom stad och som övergått i jordbruksstyrelsens besittning, kan överlåtas eller för nyttjande upplåtas till annan med iakttagande av vad i lagen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (687/78) är stadgat.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1978.

Helsingfors den 31 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.