676/1978

Given i Helsingfors den 31 augusti 1978.

Lag angående ändring av 11 § lagen om allmänna vägar.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § 2 mom. 1 punkten lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar, sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 juni 1964 (323/64), som följer:

11 §.

Såsom underhåll av vag räknas:

1) påförande av väghållningsämnen, vägbanans jämnande, vägdammets bindande, då detta anses nödigt, vägens renhållning, avfallshantering såsom därom är särskilt stadgat, åtgärder för vägens torrhållning, reparation och ombyggnad av trumma samt hållande av bro, brygga, reservlandningsplats och färja i brukbart skick;Denna lag träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 31 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Eero Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.