619/1978

Given i Nådendal den 11 augusti 1978.

Lag angående ändring av lagen om investeringsskatt på vissa husbyggen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 14 § 2 mom. och 18 § 1 mom. lagen den 14 januari 1977 om investeringsskatt på vissa husbyggen (54/77) som följer:

14 §.

Om de byggnadskostnader som lagts till grund för fastställandet av skatt överstiger byggnadskostnadernas slutliga belopp med minst 10 procent, skall beskattningen likaså rättas och till den skattskyldige återbäras den mot kostnadsskillnaden svarande skatten och på denna ränta från den dag då skatten erlades, på sätt som med stöd av lagen om skatteuppbörd stadgas om ränta på skatteåterbäring.

18 §.

Skatt, skatteförhöjning och ränta som motsvarar skattetillägg, vilka avses i denna lag, skall på dag som bestämmes av skattebyrån inbetalas i en rat på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto. Har betalning ej erlagts på föreskriven tid, skall på investeringsskatt, skatteförhöjning och ränta som motsvarar skattetillägg utgå sådana påföljder av dröjsmål som avses i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt. Vid uppbörd av investeringsskatt iakttages i övrigt i tillämpliga delar vad i lagen om skatteuppbörd och med stöd av den samt i beskattningslagen och med stöd av den är stadgat om skatteuppbörd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Nådendal den 11 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.