616/1978

Given i Nådendal den 11 augusti 1978.

Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 52 § och 62 § 4 mom. lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva, sådana dessa lagrum lyder, 52 § i lag av den 30 december 1959 (520/59) och 62 § 4 mom. i lag av den 20 juni 1974 (503/74) samt

ändras 62 § 3 mom., sådant det lyder i sagda lag av den 20 juni 1974, som följer:

62 §.

Är erläggande av arvs- eller gåvoskatt på utsatt tid förenat med svårighet för den skattskyldige, kan skatteuppbördsmyndigheten på villkor som finansministeriet bestämmer på ansökan bevilja anstånd med erläggandet av skatten. Skattestyrelsen kan av särskilda skäl övertaga avgörandet av ärende som gäller anstånd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Nådendal den 11 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.