615/1978

Given i Nådendal den 11 augusti 1978.

Lag angående ändring av 12 § lagen om skogsvårdsföreningar.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § lagen den 17 november 1950 om skogsvårdsföreningar (558/50) som följer:

12 §.

Framgår av utslag eller beslut som avkunnats eller givits med anledning av besvär över fastställande av skogsvårdsavgift eller kommunalskatt eller över ovan i 9 § åsyftat beslut, att för hög skogsvårdsavgift uppburits, skall skatteuppbördsmyndigheten återbära vad som uppburits till ett för stort belopp jämte stadgad ränta.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Nådendal den 11 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.