Nr 582./1978

Given i Nådendal den 14 juli 1978.

Förordning om ändring av 19 § förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter.

På föredragning av ministern för inrikesärendena ändras 19 § 5 mom. förordningen den 27 januari 1933 angående skjutvapen och skjutförnödenbeter, sådant detta lagrum lyder i förordning av den 21 juni 1946 (498/46), som följer:

19 §.

Länsstyrelsen kan på ansökan medgiva undantag från bestämmelserna beträffande anskaffande av vapen, som avses i 2 mom. och erfordras vid skytte, samt jämväl andra vapen.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1978.

Nådendal den 14 juli 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Veikko Saarto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.