512/1978

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1978

Handels- och industriministeriets beslut om certifikat enligt 40 § atomansvarighetslagen

Handels- och industriministeriet har med stöd av 40 § 2 mom. atomansvarighetslagen av den 8 juni 1972 (484/72) beslutat:

1 §

I 40 § 1 mom. atomansvarighetslagen (484/72) avsett certifikat rörande ekonomisk säkerhet för transport av atomsubstans utfärdas på en i enlighet med det formulär som ingår i bilagan till detta beslut utformad blankett.

2 §

Certifikatsblanketten är av formatet A4 och till färgen ljusröd.

3 §

Certifikatsblanketter kan erhållas på handels- och industriministeriet.

4 §

Certifikatsblanketten ifylles i fyra exemplar. Av dessa utgör en blankett det egentliga certifikatet och tre är kopior. På kopiorna bör tydligt anges, att fråga är om en kopia.

Av kopiorna blir en hos den som ställt den ekonomiska säkerheten och en hos handels- och industriministeriet. En kopia levereras av vederbörande kärnanläggningsinnehavare till strålsäkerhetsinstitutet innan tranporten begynner.

Helsingfors den 22 juni 1978

Handels- och industriminister
Eero Rantala

Äldre regeringssekreterare
Risto Paaermaa

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.