493/1978

Given i Helsingfors den 16 juni 1978.

Förordning om ändring av 6 § sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 6 § 2 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963, sådant det lyder i förordning av den 21 januari 1966 (30/66), som följer:

6 §.

Av kostnaderna för fysikalisk behandling eller, försåvitt de överstiga av folkpensionsanstalten fastställd taxa, av belopp enligt taxan, ersättas tre fjärdedelar, till den del kostnaderna eller beloppen enligt taxan överstiga i 8 § 1 mom. sjukförsäkringslagen stadgat markbelopp per behandlingsföreskrift. På grund av en och samma läkarordination ersättes fysikalisk behandling dock högst för femton behandlingstillfällen, såvida behandlingen meddelats inom tre månader räknat från första behandlingstillfället.

Helsingfors den 16 juni 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.