200/1978

Given i Helsingfors den 10 mars 1978.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk.

På föredragning av justitieministern fogas till förordningen den 16 december 1977 om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (938/77) en ny 5 a § som följer:

5 a §.

Då överexekutor bifallit ansökan om verkställighet, skall beslutet jämte därtill fogade handlingar på tjänstens vägnar översändas till behörig utmätningsman, om icke sökanden anhållit att beslutet skall tillställas honom.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1978.

Helsingfors den 10 mars 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.