132/1978

Given i Helsingfors den 17 februari 1978.

Förordning angående ändring av 2 § förordningen om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner.

På föredragning av finansministern ändras 2 § 2 mom. förordningen den 9 december 1966 om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner (612/66) som följer:

2 §.

Statskontoret kan på synnerliga skäl berättiga förmåns tagare att såsom pensions tid tillgodoräkna sig även annan än i 1 mom. 1―5 punkterna avsedd, före ikraftträdande av lagen om statens pensioner förfluten anställningstid, dock högst åtta år.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1978.

Helsingfors den 17 februari 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.